Terms of Use

Informacije o trgovačkom društvu

T.V. PRODUCTION d.o.o.
Aleja lipa 1f
10 000 Zagreb

Adresa elektroničke pošte:
[email protected]

Info telefon:
+3851 5612787
Radno vrijeme telefonskih operatera je radnim danom od 8:00 do 16:00

Nedjeljom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu MBS 080784688

Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu
OIB: 44892408095
IBAN HR2324840081106024005

Član uprave društva: Linda Žnidarić-Zerec

Opće odredbe

Spick & Span pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni spickandspan.info.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice spickandspan.info

Korištenjem Internetske stranice krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice spickandspan.info u skladu s njima. Pravo korištenja Internetske stranice osobno je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke TV PRODUCTION te prihvaća da tvrtka TV PRODUCTION nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka TV PRODUCTION zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka TV PRODUCTION može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih internetskih stranica krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka TV PRODUCTION poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Tvrtka TV PRODUCTION zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka TV PRODUCTION nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke TV PRODUCTION, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.
Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica spickandspan.info, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke TV PRODUCTION i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka TV PRODUCTION nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki TV PRODUCTION vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki TV PRODUCTION mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici spickandspan.info.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice spickandspan.info isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka TV PRODUCTION ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka TV PRODUCTION nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju tvrtka TV PRODUCTION neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka TV PRODUCTION, neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka TV PRODUCTION nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka TV PRODUCTION zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke TV PRODUCTION mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku TV PRODUCTION, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

TV PRODUCTION može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. TV PRODUCTION zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje TV PRODUCTION, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Spick & Span će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.
spickandspan.info je registrirana domena tvrtke TV PRODUCTION d.o.o.

TV PRODUCTION je distributer (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i krajnji korisnici. TV PRODUCTION ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

TV PRODUCTION nije odgovoran za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na spickandspan.info internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba TV PRODUCTION-a ni pod kojim uvjetima TV PRODUCTION neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem spickandspan.info internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem spickandspan.info internet stranice.

Sjedište tvrtke TV PRODUCTION d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i Spick & Span sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina Tvrtka TV PRODUCTION d.o.o. bit će korišten termin Spick & Span , dok se termin Spick & Span koristi kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.

Kupac

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internetske trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja trgovca, a koji čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavatelja i Kupca. Kupac odabire barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati putem pružatelja platne usluge (kreditnom karticom, e-bankingom, virmanom (uplatnicom) u banci,pošti ili FINI) i pošalje narudžbu Prodavatelju ili pošalje narudžbu pa artikl plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave). Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.

Jezik

Jezik komunikacije na spickandspan.info je hrvatski književni jezik i engleski jezik.

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK), i eurima (€) i ne sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje ovisno iz koje zemlje dolazi kupac.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Spick & Span unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja

Tvrtka Spick & Span će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.
Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.
Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Spick & Span neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba

Proces naručivanja na Spick & Span web trgovini je opisan prilikom procesa naručivanja

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na Spick & Span web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Spick & Span dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Tvrtka Spick & Span će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Spick & Span dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s Spick & Span web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka Spick & Span otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.
Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Rok isporuke

Cilj Spick & Span trgovine je ispuniti želje svih svojih Kupaca i isporučiti proizvode u što kraćem vremenu.

Dostava proizvoda obavlja se isključivo radnim danom. Za određivanje točnog vremena dostave prethodno će Kupca kontaktirati ovlašteni dostavljač. Rok isporuke, ako je proizvod na skladištu, iznosi najviše tri radna dana za isporuke na kopnu, a najviše osam radnih dana za isporuke na otoke, od trenutka kada Kupac na svoju e-poštu koju je naznačio u narudžbi primi elektronsku obavijesti da je narudžba potvrđena.

Kupljenu robu dostavit ćemo vam do adrese naznačene u vašoj narudžbi do koje je moguće pristupiti putem sa javno prometne površine prijevoznim sredstvom – kamionom. Dostava ne uključuje unos robe. U slučaju da prilikom dostave Kupac na označenoj adresi nije prisutan, kupljeni proizvode može preuzeti druga punoljetna osoba koju je kupac naveo u narudžbi Osoba koja preuzima kupljeni proizvod i sve prateće dokumente prilikom primopredaje navodi svoje ime i prezime i datum zaprimanja i potpisuje primopredajnu dokumentaciju.

U slučaju isporuke na otoke koji su povezani s kopnom trajektnom vezom ili drugim odgovarajućim načinom, dostavom se smatra dostava do trajekta ili druge vrste prijevoza. Ukoliko je Kupac spreman na dodatni trošak prijevoza trajektom ili drugom vrstom prijevoza, moguća je dostava do odredišta tog prijevoznika na otoku. Trošak prijevoza trajektom ili drugom vrstom prijevoza snosi u cijelosti Kupac u visini koju odredi taj prijevoznik za prijevoz takvog proizvoda u skladu sa svojim pravilima poslovanja i cjenikom.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s Spick & Span za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Spick & Span te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora o kupoprodaji između Spick & Span i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.
Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora dobite ćete po zaprimanju zahtjeva za raskid ugovora.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti Spick & Span na info broj ili mail adresu [email protected] radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Spick & Span .

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.
Slijedom toga Spick & Span preporuča svojim kupcima:

-dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici Spick & Span prilikom izbora proizvoda,

– ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati u Spick & Span, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom

– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (postoci u tablici). U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja.

– pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite Spick & Span i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

– ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se otvaranje sigurnosnog čepa na ambalaži proizvoda, otvaranja raspršivača i primjena samog proizvoda i sl. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda te će Spick & Span postupati prema donjoj tablici.

Spick & Span preporuča kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer bez toga će svaki neovlašteno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda.

Spick & Span utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda:

Stanje ambalaže
Neoštećena ambalaža Oštećena ambalaža Bez originalne ambalaže
Spick & Span proizvodi 0% 20% 50%

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena, isporučeni proizvod je točan i ispravan), Spick & Span ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. Spick & Span odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i ti slučajevi uključeni su u gornju tablicu.
Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor Spick & Span .
Spick & Span vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona ili putem maila [email protected]. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Spick & Span će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja

Spick & Span web trgovina vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta:

Karticom tekućeg računa – Maestro
Kreditnim karticama: Visa, MasterCard, American Express, Diners
Općom uplatnicom ili Internet bankarstvom
Gotovinom (po primitku pošiljke)
PAYPAL

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.
NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon primitka novca na račun